European Media Partner

AI in credit management geeft waardevolle inzichten vooraf

De credit management sector is op zoek naar optimalisatie, en daar leent Artificial Intelligence zich uitstekend voor. Met AI wordt het precies voorspellen van de uitkomst van een proces mogelijk gemaakt. En in credit management heeft dit als gevolg dat er van tevoren kan worden ingeschat welke dossiers succesvol worden geïncasseerd.

“Wanneer het gaat over debiteuren die facturen niet kunnen betalen, zijn de gevolgen groot. De kosten kunnen flink oplopen”, vertelt Koen Meeusen, medeoprichter van Neurop. “Dat is voor beide partijen, zowel de debiteur als het incassobureau, nadelig”. Het toepassen van AI in dit proces kan de uitkomst van dit proces voorspellen. Er kan dus op voorhand worden bepaald of de debiteur zijn factuur kan betalen. Met die voorkennis kan er vooraf een eventuele regeling getroffen worden. Artificial Intelligence werkt op basis van voorbeelden. Wij mensen herkennen een kat omdat wij al vele keren een kat gezien hebben in ons leven. Ook bij Artifical Intelligence geef je voorbeelden, het liefst zo veel mogelijk. Met vele voorbeelden uit het verleden kan AI beter dan statistische modellen voorspellingen maken. Wij mensen kunnen maar één gegeven tegelijk analyseren, bij de combinatie met een tweede gegeven hebben we al geen overzicht meer. AI kan dat wel, ook met tientallen gegevens per dossier.”


De resultaten van Artificial Intelligence worden beoordeeld met controle voorbeelden, gaat Meeusen verder. “Want zodra je dertig kenmerken invoert, kun je niet meer herleiden welk kenmerk tot een bepaalde voorspelling leidt. De mens is niet goed in memory of het reproduceren van gegeven informatie, terwijl een computer dit feilloos kan. Daarbij is Artificial Intelligence in staat verbanden te leggen en uitkomsten te voorspellen op basis van voorbeelden uit het verleden. Hierdoor is het gemakkelijker om beslissingen te nemen over kredietrisico’s en de behandeling van facturen.”


Artificial intelligence is complex. “Het is daarom belangrijk om goed te kiezen wat je wilt voorspellen, voorbeelden te hebben van dossiers met de uitkomst en te weten wat je met de voorspelling gaat doen in de praktijk. Alleen als je het vraagstuk echt goed begrijpt, kun je daadwerkelijk nauwkeurige en robuuste algoritmen maken. Alleen zo kun je goed het antwoord op de vraag voorspellen. De techniek AI is complex dus moet je goed nadenken voor je het gebruikt. Op dit moment is bijna iedereen wel bezig om zijn data op orde te krijgen. Maar in de praktijk merk ik dat veel bedrijven nog niet zo ver zijn. Gelukkig is de techniek van Artificial Intelligence vergevingsgezind, want wanneer het bij wijze van een halve kat ziet wordt deze nog steeds herkend.”


Veel mensen vinden Artificial Intelligence interessant maar weten niet zo goed wat ze er precies mee willen doen, besluit Meeusen. “Henry Ford zei ooit dat als hij zijn klanten had gevraagd wat zij wilden, dat ze dan een sneller paard gezegd hadden, en niet een auto. Artificial Intelligence biedt net als de brandstofmotor toen nieuwe mogelijkheden. Door vooraf te weten wat de makkelijke dossiers zijn heeft de credit manager meer tijd om grotere en complexere taken op te pakken. Door beter zicht op mogelijke probleemdossiers kan hier op tijd naar oplossingen worden gezocht. Ook wordt de credit manager hierdoor meer bewust van de kredietwaardigheid van zijn klanten, met een goede cashflow als resultaat.” 

Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles