European Media Partner

Acceptatie cruciaal bij productinnovatie. Zéker in de zorg.

Mede door vergrijzing en een groeiend tekort aan personeel ziet de zorg de problemen en uitdagingen toenemen. Gelukkig staan daar technologische ontwikkelingen en nieuwe mogelijkheden tegenover. Om die technologie in een bruikbaar, levensvatbaar product te vangen is acceptatie door de gebruiker cruciaal.

“Om tot een goed ontwikkeld product te komen, moet het proces op alle facetten kloppen: van prijs, complexiteit en veiligheid tot aan de robuustheid van het product”, vervolgt Barnhoorn. “En dat is een heel complex traject. Je kunt op allerlei manieren een project aanvliegen om een nieuw product te realiseren. Vooral in de zorg, waar verschillende gebruikers met de producten werken, van patiënt tot aan chirurg. Die kijken allemaal weer op een andere manier naar een product.”


Een ontwerpbureau pakt een probleem of productidee daarom integraal en flexibel aan in een herhalend proces van schetsen, maken, testen en verder ontwikkelen tot een voor de gebruiker zinvol product ontstaat, zegt Barnhoorn. “Dat is in essentie wat een ontwerpbureau doet: het verbinden van technologie met de gebruiker. Dat vergt niet alleen technische kennis en creativiteit, maar ook de wil om te experimenteren en voor een goede oplossing een nog betere te vinden. Dat betekent ook dat we af en toe op de operatiekamer staan mee te kijken. Je moet alle stakeholders bij je ontwikkeling betrekken om de kans op acceptatie zo groot mogelijk te maken. Die acceptatie bepaalt uiteindelijk het succes van het product.”


In de toekomst zal technologie nog belangrijker worden in de zorg, aldus Barnhoorn. “Neem de tandarts. Samen met specialisten hebben we uitgebreide toekomstvisies ontwikkeld op het vakgebied van de tandarts. Bepalen wat de maatschappelijke ontwikkelingen zullen zijn en welke technologieën nodig zijn om die te ondervangen is belangrijk om samen met productontwikkelaars stappen te maken richting de toekomst.”


Barnhoorn voorziet dat met het toenemende belang van technologie ook meer nadruk op de eerdergenoemde acceptatie door de gebruiker zal komen te liggen. “In heel Europa hebben we te maken met vergrijzing en wordt van mensen verwacht dat ze langer thuis blijven wonen. Tegelijkertijd zijn er in de zorg minder mensen om te helpen. Hier kan robotisering uitkomst bieden. Maar een willekeurige robot wil niemand zomaar in huis hebben. Een rollator met de functies van een robot daarentegen, heeft een voor de gebruiker herkenbare verschijningsvorm en wordt daardoor beter geaccepteerd. Men gebruikt producten die ze (her)kennen. Technologie die de mens kan ondersteunen zullen we meer en meer gaan zien in de toekomst. De producten waar die technologie in zit, zullen geaccepteerd moeten worden door de gebruiker. Daar ligt de kracht voor de toekomst.”

Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles