European Media Partner

Aardgas als transitiebrandstof

Dat we om aan het klimaatakkoord van Parijs te voldoen moeten overstappen op duurzame brandstoffen is inmiddels niks nieuws meer. Maar voordat we zover zijn moeten we eerst een tussenperiode door. Aardgas kan in deze periode perfect worden ingezet als transitiebrandstof.

De komende jaren zal door onze toenemende welvaart de vraag naar energie blijven groeien. Het is daarom van groot belang voor het klimaat om de vraag naar nieuwe energiedragers zoveel mogelijk te beperken. Denk bijvoorbeeld aan goede isolatie om minder warmte te hoeven produceren, procesvernieuwingen in de industrie en een vermindering van mobiliteit door elektronisch verkeer. Daarnaast wordt in de komende jaren flink ingezet op het gebruik van hernieuwbare bronnen. Maar tot die tijd zal met een zo hoog mogelijk rendement energie uit fossiele brandstoffen gewonnen moeten worden. Uit onderzoek van CE Delft blijkt dat aardgas hierin een belangrijke rol speelt.


Omdat installaties die warmte of elektriciteit produceren uit aardgas zeer efficiënt zijn, maakt aardgas een goede kans om gebruikt te worden in een duurzame energievoorziening. Voor de inzet van aardgas wordt namelijk veel minder CO2 uitgestoten dan bijvoorbeeld het geval is bij kolen, zo blijkt uit het onderzoek van CE Delft.


Bij de inzet van aardgas in de energietransitie wordt vaak gesproken van de zogenaamde Ladder van 7 van NOGEPA. Deze gaat uit van de gedachte dat we aardgas alleen moeten inzetten waar het bijdraagt aan CO2-besparing. De duurzaamste vorm van energie is immers het niet gebruiken ervan, zo stelt OnsAardgas.nl. Vervolgens komen hernieuwbare energievormen en op de vierde plaats staat Nederlands aardgas. Nederlands aardgas is naast duurzamer dan kolen namelijk ook duurzamer dan gas uit het buitenland, omdat er bij het transport minder CO2 uitgestoten wordt. Zo lang we nog niet volledig hernieuwbare energie hebben is aardgas uit Nederland dus een goede oplossing.


De sector is continu op zoek naar innovaties om de winning van olie en gas efficiënter en duurzamer te maken en werkt hierin ook samen met kennisinstellingen om de resterende aardgasreserves en de daarbij horende infrastructuur een waardevolle rol te laten spelen in de energietransitie, zo meldt OnsAardgas.nl. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de gevolgen van de winning van aardgas. Na de bevingen in Groningen is het draagvlak voor aardgas wankeler geworden, waardoor de sector gedwongen wordt te zoeken naar innovaties die tot een verbeterde winning kunnen leiden. Denk bijvoorbeeld aan offshore parken en horizontaal boren naar aardgas, waardoor minder schade aan de natuur berokkend wordt.


Naar schatting kunnen we de komende 30 jaar nog aardgas blijven winnen in Nederland. Voldoende dus voor de transitieperiode naar 2050, waarin onze energievoorziening volledig vrij moet zijn van CO2-uitstoot.

Delen

Journalist

Related articles