European Media Partner

Aanvullende mantelzorg is nodig voor de vergrijzing in Nederland

Mantelzorg voor senioren is ontzettend belangrijk. En iedereen zal dat ook herkennen. We kennen allemaal wel een oudere die een vorm van mantelzorg ontvangt. Dat is niet meer dan logisch, want we worden steeds ouder en willen en moeten steeds langer thuis blijven wonen. Bovendien willen ouderen graag de regie over hun eigen leven houden. 

De weg in de zorg is door de jaren heen onoverzichtelijk geworden en de druk op de thuiszorg is toegenomen. Zij kunnen door een gebrek aan tijd en mankracht de toenemende vraag lang niet altijd aan.


“Aanvullende mantelzorg is dus niet alleen wenselijk, maar ook noodzakelijk geworden”, vertelt Freek Kleijkers, algemeen directeur van Saar aan Huis. “Waar thuiszorg met name medische taken uitvoert, vult aanvullende mantelzorg deze zorg aan met niet-medische zorgtaken. Belangrijke taken zijn bijvoorbeeld het bewegen met de ouderen en zorg dragen voor goed en gezond eten. Maar ook de mentale gezondheid is heel belangrijk, zeker in deze periode. Al deze factoren tezamen maken het aannemelijker dat ouderen ook daadwerkelijk langer gezond thuis kunnen blijven wonen.”


‘’Waar vroeger mantelzorg met name door de familie werd uitgevoerd is dit in de huidige tijd minder vanzelfsprekend geworden’’, gaat Kleijkers verder. “Men krijgt in de regel minder kinderen, waardoor de zorgtaak zwaarder wordt. Kinderen zijn daarnaast steeds drukker en wonen verder weg. Doordat ouderen steeds ouder worden zijn ook de kinderen vaak ouder en daardoor niet altijd in staat om voor hun ouders te zorgen. Aanvullende mantelzorg uitgevoerd door een particuliere organisatie kan hier dan een mooie ‘oplossing’ bieden. Het gaat daarbij om niet-medische zorg en ondersteuning op maat, ingevuld naar de individuele behoefte van de ouderen. Het afgelopen jaar was voor iedereen moeilijk. Zo ook voor de ouderen en de aanvullende mantelzorgers. Wat we heel duidelijk zagen was de toename van eenzaamheid onder ouderen. En waar in de vaste taken van de aanvullende mantelzorger al aandacht werd besteed aan contact met de familie via videobellen, hebben we daar het afgelopen jaar nog eens extra aandacht aan gegeven. Daarnaast was ook de angst voor het oplopen van COVID-19 onder de aanvullende mantelzorgers en klanten hoog. Maar klanten zijn gekoppeld aan vaste aanvullende mantelzorgers, dus dat maakt het voor velen niet alleen prettig en overzichtelijk, ook het risico op besmetting is op deze manier kleiner.”


‘Door de vergrijzing en de veranderingen in het zorgstelsel zullen ouderen en hun familie, nu en in de toekomst steeds vaker ondersteund moeten worden door particuliere aanvullende mantelzorgorganisaties, aldus Kleijkers. “De overheid zou hier dan ook meer aandacht aan moeten besteden. Aanvullende mantelzorg wordt, met uitzondering van een PGB indicatie en vergoedingen door aanvullende verzekeraars, door de klant zelf betaald. Dat betekent dat deze ondersteuning niet voor iedereen bereikbaar is. De overheid wil dat men meer zorg zelf gaat regelen, omdat de zorgkosten steeds hoger worden. Maar dan zou het helpen wanneer de betaalbare aanvullende mantelzorg deels vergoed of gedeclareerd kan worden. Zo kunnen meer ouderen zich deze zorg veroorloven. Welzijn gaat voor zorg. Aanvullende mantelzorg maakt het mogelijk langer verantwoord thuis te blijven wonen en zorgt voor een hoger gevoel van welzijn bij ouderen.”

Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles