European Media Partner

Aandacht voor stabiel energiesysteem

De focus van Energie-Nederland ligt op de duurzame energievraag en het aanbod goed op elkaar afstemmen. “En de garantie dat het energiesysteem stabiel functioneert, vanwege de minder constante bronnen die zon en wind zijn.” 


Medy van der Laan


Het klimaatakkoord is helder: 70-75 procent duurzame energie in 2030. De energie gewonnen uit wind en zon neemt een groot deel voor haar rekening. Vooral energie uit zon en wind zorgen voor steeds meer duurzame elektriciteit. De extra SDE-subsidie van 2 miljard euro maakt een versnelling mogelijk. Volgens de voorzitter van Energie-Nederland, Medy van der Laan, zijn we zeker op de goede weg om het doel te halen. “Een belangrijk vraagstuk daarbij is, hoe houden we een stabiel elektriciteitsnetwerk bij een fluctuerend aanbod van wind- en zonne-energie. Energie- Nederland gaat daarvoor aan de slag met bijvoorbeeld opslagvoorzieningen en demand response; de verschuivingen in de vraag en aanbod naar elektriciteit en het wisselende aanbod van zon en wind.” Energie-Nederland is de branchevereniging van energiebedrijven. De vereniging vertegenwoordigt bijna 90% van de markt voor producenten, leveranciers en handelaren van elektriciteit, gas en warmte.


De energiecentrales zijn nog langere tijd nodig voor een stabiel energiesysteem, laat Van der Laan weten. “Met biomassa als stabiele bron is dat goed in te regelen. We gaan er vanuit dat je na 2030 nog een aantal gascentrales nodig hebt om een stabiel energiesysteem te garanderen.” Een andere uitdaging waar de energiebranche voor staat, is een nieuwe energie-infrastructuur door de toenemende vraag naar elektriciteit. “Er moet voldoende stroom naar plekken waar er vraag naar is, zoals laadpalen voor e-auto’s en grote industriële complexen die willen elektrificeren. Elektriciteitsnetten en extra kabels moeten sneller worden uitgerold om de ontwikkelingen bij te houden. Volgend jaar hebben we meer duidelijkheid over de elektriciteitsvraag van de industrie en de elektrische mobiliteit. Op basis hiervan wordt bekeken wat er nodig is aan bekabeling voor de extra vraag naar elektriciteit.” 


Er zullen volgens Van der Laan zeker nog innovaties komen die de betrouwbaarheid van het energiesysteem gaan waarborgen. De Topsector Energie kent grote innovatieprogramma’s, waarbij aandacht is voor efficiency, opslag en innovatie. “De komende tien jaar zullen verschillende innovatieve ideeën werkelijkheid worden. Internationaal wordt er veelal samengewerkt. De Nederlandse wetenschap en het bedrijfsleven horen in de kopgroep. Dan levert dat een goed economisch perspectief op.”


Energie in de vorm van moleculen is onmisbaar voor de energievoorziening.  Moleculen, zoals waterstof, zijn makkelijker te transporteren dan elektriciteit.  “Waterstof is een deel van de oplossing. Je hebt echter wel volop groene stroom nodig om voldoende waterstof te produceren. We zien waterstof primair als een grondstof voor de industrie en eventueel om de piekbelasting in de elektriciteitsvraag op te vangen. De opslagfunctie voor elektriciteit is relatief ongunstig omdat je het twee keer moet omzetten. Dat is relatief duur. Dat doe je liever alleen bij nood.” Energie-Nederland zet niet in op één techniek. Een mix van technieken leidt tot een stabiel energiesysteem. “Waterstof in de bebouwde omgeving is nu nog te duur. Maar dat kan veranderen. Partijen blijven door ontwikkelen en innoveren. Die nieuwe technieken moeten uiteindelijk betaalbaar worden voor burgers en bedrijven.”

Van der Laan wil nog meegeven dat energiebesparing nog altijd het allerbeste is. “Je bespaart geld en je draagt bij aan klimaatverandering. Of investeer in isolatie of zonnepanelen. Investeringen die snel zijn terugverdiend.” 

Feit

Feiten en cijfers over de energietransitie

Kerncijfers energiesector: Consumenten - 7,5 miljoen / Zakelijk - 0,7 miljoen

CO2-uitstoot per kWh: 2018 - 450 gram / 2030 - 110 gram

Omzet - € 29 miljard

Investeringsvolume - € 10 miljard per jaar

Aandeel duurzame elektriciteit  2018 - 15 % / 2030 - 75%

Bron: Energie-Nederland

Delen

Journalist

Marc van Seggelen

Related articles