European Media Partner

3 vragen aan Timo Hoogeboom

Als samenleving zijn we enorm gebaat bij CO2-reductie in de landbouw, aldus Timo Hoogeboom, CEO van groenteproducent HAK. Echter, verduurzaming is niet van de ene op de andere dag te realiseren.

Hoe kunnen we de landbouw verder verduurzamen?

“Een van de grootste uitdagingen die je ziet is dat de Nederlandse landbouwgrond, met name door de intensieve manier van landbouw voor de wereldmarkt die we sinds de jaren ’60 hanteren, behoorlijk uitgeput en verslechterd is. Op een slechte grond is het lastig om goed te telen, waardoor je bijvoorbeeld meer mest moet gebruiken maar ook worden gewassen daardoor minder weerbaar en zijn dan weer meer gewasbeschermingsmiddelen nodig. Om te verduurzamen is het dus van belang om de grondkwaliteit te verbeteren, zodat je minder gewasbescherming hoeft te gebruiken en de biodiversiteit verbeterd wordt. Met gecertificeerde, duurzame kringlooplandbouw kunnen we dit realiseren, maar enkel als we er waarde aan kunnen geven voor de consument en de teler.”


Wat zijn de obstakels waar we momenteel tegenaan lopen?

“Een groot probleem is de financiering van duurzame gecertificeerde landbouw (zoals biologisch of On the Way to PlanetProof). Als je de boer niet extra betaalt om duurzaam te produceren haakt deze af, omdat het voor hem dan financieel simpelweg niet haalbaar is om duurzaam te telen. Als je de boer wel betaalt en het doorberekent naar de consument moet je vervolgens weer zorgen dat de consument niet afhaakt. Die consument wil best iets meer betalen, als de prijs maar redelijk blijft.”


Hoe kunnen we de verduurzaming financieren?

“Ik denk dat we het in ieder geval niet door de primaire sector moeten laten financieren, die moeten we een model geven om de verduurzaming uit te voeren. Als producenten moeten we onze nek uitsteken door onze verantwoordelijkheid te nemen in de sector. En dat moeten we vervolgens weer doorbelasten op zo’n manier dat de consument iets extra’s moet betalen, maar niet het dubbele van wat hij normaal gesproken betaalt. Producenten en retailers moeten samen met de overheid hun verantwoordelijkheid nemen in het uitleggen hiervan.”

Delen

Journalist

Marjon Kruize

Related articles