European Media Partner
Robin Burghard, Projectleider Boost MILIEU

Hoe ondersteun je Smart Industry?

3 vragen aan Robin Burghard, projectleider BOOST

Hoe ondersteun je de Smart Industry?

“Door het bundelen van krachten komt de industrie en het ecosysteem op een hoger plan. Ondernemers, onderwijsinstellingen, brancheorganisaties, intermediairs en de overheid werken nauw samen in verschillende projecten aan het realiseren van een concurrerende, sterke en duurzame maakindustrie.

Is er een relatie tussen Smart Industry en sustainability?

Zeker. Een van de thema’s is de sustainable factory. Een aantal van onze koplopers heeft al een duurzame fabriek. Uit TNO-onderzoek blijkt dat de Smart industrie de circulaire industrie in de praktijk brengt. De succesvolle smart bedrijven verduurzamen hun gebouw, energiegebruik en hun dienstverlening. Ze investeren hier fors in. Dat maakt ze onafhankelijk van de energieprijzen, maar bovenal dragen ze bij aan het terugdringen van de opwarming van de aarde. Jammer dat banken niet altijd positief staan tegen de forsere investering. 


Smart Industry en klimaatakkoord gaan hand in hand? 

Voor de koplopers wel degelijk. Het ‘peloton’ aan bedrijven zullen volgen. De investering in duurzaamheid levert op termijn geld op. Je moet wel een lange adem hebben. Ik roep ondernemers op na te denken over circulaire businessmodellen, duurzame producten en fabrieken. 

Delen

Journalist

Mark van Seggelen

Related articles