European Media Partner
Rard Rijcken MILIEU

3 vragen aan…. Rard Rijcken, directeur Eteck

Het kabinet heeft bepaald dat in de komende decennia iedereen in Nederland van het gas af moet. Dat betekent dat in 2030 anderhalf miljoen huizen van het gastnetwerk losgekoppeld moeten zijn. Rard Rijcken van Eteck licht toe hoe deze transitie gerealiseerd kan worden.

Wat zijn de uitdagingen bij duurzaam verwarmen in de bestaande bouw?

“Onbekend is onbemind. Van het gas af gaan betekent dat er een maatschappelijk draagvlak gecreëerd moet worden voor de noodzaak en de alternatieven. Je kunt niet in één keer alle acht miljoen huishoudens aardgasvrij maken. Je moet doen wat vandaag haalbaar is. En voor die eerste stap lenen gebouwen met een mate van collectiviteit zich uitstekend. Alleen praten over wat je over tien jaar wilt hebben bereikt heeft naar mijn mening niet veel zin. Alle middelen en alternatieven om het van het gas af te gaan zijn er, nu nog het creëren van maatschappelijk draagvlak.”


En hoe gaat dat in de nieuwbouw?

“In de nieuwbouw is het verwarmen via lage temperatuur de norm en per definitie de beste oplossing. Bijvoorbeeld door het plaatsen van vloerverwarming waardoor de ruimte geleidelijk warm wordt. Waarbij er kan worden gekozen voor een extra back up oplossing door middel van een, bij voorkeur lokale, externe bron. De levenszekerheid en betaalbaarheid van de warmtetechniek moeten daarbij te allen tijde worden gegarandeerd.”


Hoe ziet de toekomst eruit van duurzame warmte?

“Voor verwarmen met lage temperatuur in de nieuwbouw wordt gebruik gemaakt van warmtepompen en moeten we ervoor zorgen dat de elektriciteitskosten in balans blijven. Gas er uit, elektriciteit er in. Voor bestaande bouw zal hoge temperatuur vaak nog de norm zijn. Om dit beheersbaar te maken zal isoleren super relevant gaan worden. En probeer het overstappen naar duurzame warmte altijd eerst individueel op te lossen, dan creëer je een draagvlak. Als dat niet lukt kun je pas gaan socialiseren en naar collectieve warmte overstappen. Dan kun je kijken of dat via lokale duurzame bronnen kan om zo het onnodig transporteren van warmte te voorkomen.” 

Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles