European Media Partner
Martine Rondeel MILIEU

3 vragen aan…. Martine Rondeel, Director Renewables van Atlas Professionals

Toen in 2015 het Klimaatakkoord van Parijs bereikt werd, zorgde dat in Europa en vooral in Nederland voor een nadrukkelijke focus op onshore en offshore windenergie. Maar de groeiende windsector zal met een tekort aan competent personeel gaan kampen. Martine Rondeel, Director Renewables bij Atlas Professionals, licht toe. 

Waarom is er een mismatch tussen de talentenpool en het aanbod?

“We zien dat de instroom voor de technische vakken op het MBO verder afneemt. Tegelijkertijd zorgt de energietransitie voor een toename in de vraag naar technisch geschoold personeel. Bovendien is de offshore windsector een relatief nieuwe industrie, waardoor nog niet bij iedereen bekend is welke mooie carrièremogelijkheden er liggen – ook op de lange termijn.”


Hoe probeert Atlas om talent te interesseren voor de windindustrie?

“We delen actief onze kennis over de markt en de sector met de supply chain, lokale overheden en onderwijsinstellingen tijdens presentaties en zogeheten ‘Wind Experience Days’. Ook hebben we de renewables roadshow geïnitieerd op MBO-scholen om studenten met virtual reality te laten zien hoe het is om op een windturbine te staan en in de windindustrie te werken. Daarnaast beschikken we over het Technical Assessment, waarmee kandidaten direct inzage kunnen krijgen in hoe zij scoren binnen de vakgebieden mechanica, hydrauliek en elektrotechniek.”


Wat is er nodig voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt?

“De windindustrie verandert snel. Voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt is daarom van belang dat het onderwijs, het bedrijfsleven, de overheid en lokale overheden goed met elkaar samenwerken en afstemmen. Hiervoor is een flexibele kijk naar human capital nodig, waarbij het niet alleen belangrijk is een match tussen bedrijf en kandidaat te vinden, maar de kandidaat ook op persoonlijk vlak moet aansluiten bij het bedrijfsprofiel. Ook is meer nadruk op de soft skills en gedragscompetenties, zoals motivatie, proactiviteit en bewustzijn van kwaliteit en veiligheid hebben, essentieel.”

Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles