European Media Partner

3 vragen aan Henri Schouten van Cortese Capital Management

Er rust veel druk op de zorgsector momenteel en de markten gaan onderuit. Toch kan een investering in zorgvastgoed van grote toegevoegde waarde zijn nu, maar ook zeker in de toekomst. 


Henri Schouten


Waarom is beleggen in zorgvastgoed interessant voor beleggers?

“Zorgvastgoed is binnen het vastgoed een stabiele sector. Investeren in bijvoorbeeld gezondheidscentra waar eerstelijns zorgverleners als huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten gevestigd zijn, is interessant voor een belegger omdat risico en rendement in de juiste verhoudingen staan. Medische huurders zijn minder conjunctuurgevoelig en dat geeft een stukje rust voor de belegger.”


Welke voordelen heeft beleggen in gezondheidscentra?

“De kracht van gezondheidscentra is dat de eerstelijns zorgverleners bij elkaar in een pand zitten. De bezoekers hebben zo een centraal punt voor het verkrijgen van de benodigde zorg en de zorgverleners kunnen intern goed samenwerken.  Zorgverleners trekken elkaar hierdoor aan waardoor er weinig leegstand is. De cashflow is daardoor zeer stabiel.  Ook zijn de huurcontracten veelal langlopend, denk hierbij aan contracten van tussen de twaalf en vijftien jaar. De beleggers hebben hierdoor een aanzienlijke zekerheid op een stabiel doorlopend rendement voor een lange periode.”


Zal zorgvastgoed in de toekomst populair blijven?

“Ja. We hebben niet alleen te maken met een toenemende vergrijzing, maar we worden ook steeds ouder. De vraag naar gezondheidszorg blijft dus toenemen en daarmee ook de vraag naar zorgvastgoed.”

Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles