European Media Partner

3 vragen aan Erik Rutgers, Director of Operations bij Versatec

Veiligheid in de chemische industrie bestaat uit drie onderdelen. Allereerst heb je te maken met ontwerpveiligheid. Is het ontwerp van de chemie installatie veilig? Vervolgens moet er regelmatig onderhoud plaatsvinden om de veiligheid te kunnen waarborgen. En het derde onderdeel omtrent veiligheid in de chemie betreft de mens, de medewerkers die de installaties bedienen. 

Waarom vinden er nog altijd ongelukken plaats in de chemie?

“Het is vaak zo dat het eerste en tweede onderdeel omtrent veiligheid, dus ontwerpveiligheid en onderhoudsveiligheid, best goed geregeld zijn. Maar zodra er mensen in het spel zijn kunnen dingen anders gaan. En als mensen niet voldoende discipline hebben om procedures te volgen of als iemand bijvoorbeeld een slechte dag heeft en zaken nalaat, kan het goed misgaan.”


Hoe kunnen ongelukken in de chemie worden voorkomen?

“Leiders moeten in staat zijn om hun medewerkers veilig hun werk te laten doen en zorgen eventuele barrières weg te nemen voor de medewerker  Een leider moet daarnaast ook niet schromen op te treden op het moment dat een medewerker een bepaalde procedure niet volgt. Op dit moment laat dat nog wel eens te wensen over in de praktijk en daarom is een andere vorm van leiderschap nodig om weg te blijven van ongelukken. Bovendien is er een groter bewustzijn nodig bij de mensen die met de chemie-installaties werken. Zij zijn onderdeel van een groter geheel en als iemand bepaalde zaken nalaat (bijvoorbeeld een checklist of werkvergunning  niet volledig invult) kan dat grote gevolgen hebben.” Essentieel is het concept te volgen: ‘Our facilities are safe and we know it’ in plaats van ‘we believe so’.”


Ander leiderschap en meer bewustzijn zijn dus nodig voor een veiligere chemie industrie?

“Ja, plus het gevaar dat heerst voor normalisatie. De mens denkt het soms beter te weten  dan het systeem. Dat hoeft geen probleem te zijn, maar zodra een operator zes keer per uur een alarm accepteert en dit de zevende keer ook doet wanneer dat niet had gemoeten dan kan dat nadelige gevolgen hebben. Er van uitgaan dat het regelmatig accepteren van de alarmen ‘normaal’ is kan een gevaar opleveren en vereist altijd bewustzijn en oplettendheid van de mens.”


Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles