European Media Partner
Boudewijn Ingwersen FINANCE

3 vragen aan…. Boudewijn Ingwersen, Directeur Career Control

Hoe voorkomen we dat we straks de banken moeten redden? Een vraag die Boudewijn Ingwersen, directeur van Career Control, zich momenteel stelt. Dit omdat, anders dan bij de financiële crisis van 2008, de huidige pandemie en de daaruit voortkomende economische crisis iedereen overviel. En er wordt hierdoor nog maar weinig aandacht besteed aan credit managers specialisten. Boudewijn Ingwersen legt uit waarom het belangrijk is om wel aandacht te besteden aan credit managers.  

Hoe reageren de banken en overheden op de huidige situatie? 

“Banken hebben zich heel flexibel opgesteld door zowel particulieren als bedrijven ruimte te geven door de zogenoemde betaalpauze. Ook de overheid is goed bezig door steunmaatregelen beschikbaar te stellen, ook al zijn deze niet voor iedereen toereikend, ze helpen wel. En de belastingdienst geeft ruimte in deze tijden doordat bedrijven de belastingen over een langere periode mogen terugbetalen. Allemaal heel goed.”


Ik voel een maar aankomen….

“Dat klopt, want vele bedrijven zijn totaal niet bezig met de vraag of hun klanten over een paar maanden ook nog de facturen kunnen betalen. Momenteel wordt er keurig betaald en lopen de DSO’s indicatioren niet op nauwelijks op. Dit komt omdat er in veel bedrijven nog voldoende cash aanwezig is om aan de verplichtingen te voldoen, mede door de geboden regelingen vanuit de overheid, belastingdienst en kredietverleners. Opvallend genoeg zijn de banken als sinds april dit jaar volop bezig met het opschalen van hun bijzonder beheer teams die het verwachte stuwmeer van faillissementen en bedrijven met betalingsproblemen kunnen gaan behandelen. De bank acteert proactief, wat het bedrijfsleven als signaal zou moeten zien om dit ook te gaan doen. In de beginperiode van de financiële crisis van 2008 steeg de vraag naar credit management specialisten enorm. Zij konden de aandeelhouders en het management vertellen hoe het met de cashpositie gesteld was en wat er gedaan moest worden om de verstuurde rekeningen te kunnen betalen. Momenteel is die vraag er niet. En dat baart mij zorgen.”


Waarom moeten bedrijven nu in actie komen?

“Faillissementen zullen volgens de verwachtingen in rap tempo gaan oplopen. En het is duidelijk dat de steunmaatregelen zullen stoppen en dat vele bedrijven moeten starten met het terugbetalen van de uitgestelde verplichtingen. Als er dan onvoldoende focus is op credit management binnen het bedrijfsleven en het daarop aanpassen je personeelbestand zullen de bedrijven en banken het nog zwaar gaan krijgen.” 

Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles