European Media Partner

3 vragen aan: Bert van Gerwen, directeur van beeldschermzorg organisatie Webcamconsult

Toekomstige artsen leggen een eed af waarin zij verklaren dat het belang van de patiënt altijd voorop staat. Maar de druk op de zorg is alleen maar toegenomen de afgelopen jaren en daarmee komt ook soms het belang van de patiënt in het geding. Digitale consulten kunnen zorgen voor efficiëntere zorg en kunnen leiden tot kostenbesparing. 


Wat is het nut van digitale consulten?

“Het afgelopen jaar heeft de noodzaak van digitale consulten laten zien. Patiënten die zorg nodig hadden hoefden niet steeds te reizen naar het ziekenhuis.  Zeker met corona waren teveel vervoersbewegingen niet handig, en het scheelt een hoop tijd en ook nog eens CO2-uitstoot. En de arts kan via een online platform veel effectiever zijn consulten afnemen. Artsen en behandelaren in ziekenhuizen en zorginstellingen geven aan graag 25 tot 50 procent van de consulten digitaal te blijven doen. Aan de ene kant kunnen hiermee kosten worden bespaard en aan de andere kant kan veel efficiënter worden gewerkt.  Bij een vergelijkbare situatie in de toekomst maar ook vanwege de ontstane backlog kan de zorg grotendeels gemakkelijk digitaal worden voortgezet.”


Hoe gemakkelijk zijn digitale consulten in het gebruik?

“Het videoconsult is geïntegreerd in de agenda van de arts en het EPD. Wanneer een afspraak in de agenda staat hoeft de arts alleen maar op de afspraak te klikken en komt automatisch in de digitale spreekkamer terecht. Het is zo ingericht dat het vertrouwd overkomt voor arts en patiënt. Ook kunnen er in het digitale consult foto’s van bijvoorbeeld botbreuken worden getoond en kan het patiëntendossier worden gedeeld. Zo ervaren de behandelaar en de patiënt of cliënt een digitaal consult als bijna hetzelfde als een consult op locatie.”


Op welke manieren kunnen digitale consulten helpen bij een effectievere zorg?

“Recent is bijvoorbeeld gestart met het realtime vertalen van een videoconsult. Soms kan het voorkomen dat een patiënt de Nederlandse of Engelse taal niet goed beheerst. Het direct vertalen van het consult zorgt ervoor dat patiënt en arts elkaar snel en goed kunnen begrijpen. Een ander voorbeeld: er wordt geschat dat dertig tot veertig procent van de doorverwijzingen van de huisarts naar het ziekenhuis niet echt noodzakelijk is. Bij twijfel van een huisarts over de toestand van een patiënt, kan een extra check via een digitaal consult met een specialist een onnodig bezoek voorkomen.”


Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles