European Media Partner
Bart Pegge DIGITALISERING

Regelgeving voor techbedrijven

2 vragen aan Bart Pegge, Director Public Affairs practice, Considerati


Welke trends zien jullie op het gebied van regelgeving voor techbedrijven?

“De digitalisering brengt ons veel, maar roept steeds vaker maatschappelijke discussie op. Als er sprake is van een incident is de vraag om regelgeving groot ook als de bestaande regels volstaan. We zien dat overheden het moeilijk vinden om de effecten van technologie te reguleren. Zo kan een deelconcept een prachtige oplossing bieden maar kunnen nieuwe regels ervoor zorgen dat het niet wordt uitgevoerd.”


Hoe creëer je maatschappelijk draagvlak voor innovaties van bedrijven en overheden?

“Zorg dat belanghebbenden niet verrast worden, houd rekening met de mogelijke politieke en maatschappelijke bezwaren, wees zo transparant mogelijk en communiceer vanuit de belevingswereld van de ontvanger. Dat vraagt ook van de maatschappij dat er ruimte wordt gegeven om te leren en te verbeteren. Bij nieuwe technologie en innovatie kan niet alles vanaf het begin uitgedacht zijn.”

Delen

Journalist

Anna Westerdaal

Related articles