De bevolkingssamenstelling in Nederland verandert in een zeer hoog tempo. De verwachting is dat er in 2024 18 miljoen mensen in Nederland wonen, in 2034 zullen dit er zelfs al 19 miljoen zijn. Belangrijkste oorzaken van deze bevolkingsgroei zijn een langere levensduur en migratie. Deze langere levensduur leidt er, in combinatie met andere factoren, toe dat de samenleving vergrijsd. Vergrijzing heeft vele effecten, bijvoorbeeld op de hoeveelheid mantelzorg die wordt gegeven. Op deze pagina lees je alles over vergrijzing en mantelzorg. 

Wat is vergrijzing

 Zoals genoemd in de introductie is vergrijzing één van de aspecten waardoor er een verandering in de samenstelling van de bevolking van Nederland plaatsvindt. Dit betekent dat het totale aandeel ouderen in de bevolking toeneemt: in verhouding zijn steeds meer mensen in Nederland ouder dan 65. De vergrijzing in Nederland heeft diverse oorzaken. Zo is een belangrijke oorzaak voor vergrijzing het gegeven dat mensen steeds langer leven, bijvoorbeeld door betere medische zorg. Een andere oorzaak van vergrijzing ligt juist in het feit dat er vroeger meer kinderen werden geboren dan nu. Hierdoor neemt het een relatieve aandeel ouderen in de samenleving toe. Vergrijzing heeft verschillende gevolgen. Zo zijn er medische gevolgen: steeds meer mensen kampen met chronische aandoeningen en hebben een zorgvraag. Ook zijn er economische gevolgen: de beroepsbevolking is in een vergrijzende samenleving steeds kleiner, waardoor in verhouding minder mensen de samenleving draaiende moeten houden. 

Wat is mantelzorg

 We spreken van mantelzorg als iemand gedurende langere tijd onbetaald zorgt voor zieke vrienden of familieleden. Dit vanwege de sociale-emotionele relatie tussen zorgbehoevende en zorgverlener. Inhoudelijk kan de verstrekte zorg vele verschijningen hebben. Dit kan bestaan uit hulp bij het huishouden, maar ook uit begeleiding en hulp bij persoonlijke verzorging. Met name door het langdurige karakter van mantelzorg wordt het geven van mantelzorg in veel gevallen als zwaar ervaren. Een andere reden waarom mensen het zwaar vinden om mantelzorg te geven, is omdat hun relatie met de zorgbehoevende verandert. Een veelgehoorde kreet is dat mantelzorgers ‘Hun maatje kwijt zijn’. Mede doordat het geven van mantelzorg vaak als zwaar wordt ervaren, zijn er door de overheid diverse regelingen in het leven geroepen ten behoeve van mantelzorgers. Denk hierbij aan vergoedingen als tegemoetkoming voor extra uitgaven, betalingen uit een persoonsgebonden budget en diverse verlofregelingen. 

De relatie tussen vergrijzing en mantelzorg

 Vergrijzing leidt er toe dat er steeds meer zorgbehoevenden en mantelzorgers zijn. Dit wordt veroorzaakt doordat oudere mensen in verhouding tot jongere mensen vaker een zorgbehoefte hebben. Het verlenen van zorg kan tegelijkertijd juist door een kleinere groep mensen gedaan worden, doordat er in verhouding minder jongere mensen zijn die hiertoe in staat zijn. Op dit moment worden er vele studies en onderzoeken uitgevoerd, om er voor te zorgen dat de zorg ook in een toekomst met vergrijzing van een hoog niveau blijft.

AnalyseNederland.nl is een online vergelijkingsplatform gericht op Nederlandse consumenten. Het is ons doel om Nederlandse consumenten te helpen bij het vinden van de beste producten en diensten. Je vindt al onze product analyses in de verschillende categorieën;

Insert About the Author
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Andere bekeken ook

>