Weekly News

Chris Buijink KRONIEKEN

Magneet en springplank

Nog nooit veranderde de wereld zo snel als nu. De impact op internationaal zakendoen en internationale kansen is enorm. ‘Disruptieve’ technologie en de opmars van robotisering zorgen voor een ongekende dynamiek.  

In een tijd van internationale spanningen en opkomend protectionisme, is een uitstekend vestigingsklimaat belangrijker dan ooit. Hoe kunnen we Nederland sterker maken als springplank naar de Europese en wereldmarkt en magneet voor buitenlandse investeringen en talenten? 


Vorig jaar mocht ik in opdracht van de Dutch Trade and Investment Board (DTIB) met een privaat-publiek team daarover adviseren. Het onderwerp is actueler dan ooit, met Brexit voor de deur en een dreigende internationale handelsoorlog. 


Nederland staat er op het eerste gezicht goed voor, als je kijkt naar de internationale economische ranglijsten. We zijn twintigste economie ter wereld, vijfde exporteur van goederen in de wereld en zevende exporteur van diensten. 


Onze export levert een derde van het bruto binnenlands product, goed voor 2,2 miljoen banen. Onze internationale prestaties op het gebied van handel, investeringen en innovatie zijn goed, maar is dit gezien de grote uitdagingen van morgen goed genoeg?


In 2030 moet 40 procent van ons inkomen aan het buitenland worden verdiend. Op dit moment exporteren we driekwart van onze goederen naar landen in de Europese Unie. Maar… Europa is geen grote groeimarkt. Nieuwe groeimarkten liggen in Afrika en Azië.


Buiten Europa is het vaak moeilijker om zaken te doen. En de economische of bedrijfsrisico’s zijn er groter. Daarom is het belangrijk goede voorwaarden te scheppen om internationale ambities met succes te ontwikkelen. 


We kunnen zorgen voor een uitstekend dienstverlenend netwerk voor ondernemers in binnen- en buitenland, publiek én privaat verankerd; waar we in eigen land zo goed in zijn. In dat netwerk moet een ‘operationele motor’ worden geïnstalleerd: de publiek-private ‘Werkplaats’. 


Private internationale activiteiten willen we bundelen in ‘NL In Business’; de publieke  activiteiten in ‘Trade & Innovate NL’. Overheid en bedrijfsleven gaan hun sterktes beter met elkaar verbinden binnen een nieuwe samenwerking, met de ‘Werkplaats’ als brug.


Door de opzet van publiek-private consortia kan Nederland sterker voor de dag komen. Een ‘International Strategic Board’, een DTIB 2.0, kan zorgen voor focus met een internationaliseringsagenda. Nederland moet een topmerk worden, met een sterke nieuwe branding.


Een merk dat ons internationale karakter onderstreept, met de kracht van onze topsectoren en de grote aanwezigheid van bijvoorbeeld hoofdkantoren, multinationale ondernemingen en internationale servicecenters. 


Nu de concurrentie tussen landen toeneemt, moeten we streven naar uitmuntende vestigingsvoorwaarden in Nederland. Denk aan fiscaliteit, infrastructuur, innovatie, acquisitie, hoogopgeleid personeel, kennisinfrastructuur, woon- en leefklimaat en het voorzieningenniveau. 


Kortom: het beste land om in te wonen, in te investeren en te werken en studeren. Nederland kan goed inspelen op de grote maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van water, wind en agri & food. Brainports rond bij voorbeeld Eindhoven en Wageningen helpen daarbij.  


Innovatieve bedrijven hebben nog steeds een groot tekort aan goed geschoolde arbeidskrachten. Investering in een goede ‘talentpool’ is noodzakelijk, ondersteund net een beurzenprogramma voor buitenlandse tech- en ICT-talenten en internationale stages voor het mbo.


In de ambitie de beste te willen zijn, moet iedereen worden meegenomen. Dat vraagt om een ambitieuze investeringsagenda: in onderwijs en menselijk kapitaal, ondernemerschap, innovatie en kennis, verduurzaming van economie en maatschappij en in onze fysieke en digitale infrastructuur. 


Uiteindelijk gaat het erom dat de Nederlandse samenleving als geheel profiteert van nog betere internationale prestaties van ons land, als magneet én springplank, in de vorm van meer welvaart en welzijn.


Chris Buijink, voorzitter Nederlandse Vereniging van Banken

Delen

Journalist

Related articles